Smilax febrifuga    Smilacaceae;   Kichwa: Sarsaparilla  Común: Zarza