Kichwa: Sicuanga Ala

Cookeina tricholona   Kichwa: callana ala

Amita ceremonialis   Kichwa: Aya Ullu

Kichwa: Wagra Chuchu Ala (edible)


Kichwa: Chuchu Ala

Kichwa: Punzhana Ullu